Exploitatie 2022 Stichting Pavijen (kosten beveiliging bedrijventerrein Pavijen) Besluit: Deels toegewezen

Besluitdatum Ondernemersfonds Culemborg
Besluit
Deels toegewezen
Toegewezen bedrag
€ 94.400,00
Motivatie

Een aanvraag voor de continuering van de beveiliging op industrieterrein Pavijen. 

Vastgesteld(e) deelgebied(en)
Pavijen
Back to top