Jaarplan 2023 Collectief Centrum Culemborg Besluit: Afgewezen

Besluitdatum Ondernemersfonds Culemborg
Besluit
Afgewezen
Motivatie

U heeft een aanvraag ingediend bij het Ondernemersfonds (OFC) voor de financiering van het Jaarplan 2023 Collectief Centrum Culemborg.
Omdat het verzoek om lumpsum CCC is afgewezen hebben wij naar de aanvraag gekeken en geconstateerd dat deze niet duidelijk genoeg is. Op dit moment is er onvoldoende duidelijkheid over de activiteiten en de kosten daarvan in de aanvraag. 
De aanvraag wordt om bovengenoemde reden afgewezen. 

Vastgesteld(e) deelgebied(en)
Binnenstad
Back to top