Nieuwe ondernemers vereniging binnenstad. Besluit: Afgewezen

Besluitdatum Ondernemersfonds Culemborg
Besluit
Afgewezen
Toegewezen bedrag
€ 0,00
Motivatie

De aanvraag voldoet aan geen van de gestelde richtlijnen.

Vastgesteld(e) deelgebied(en)
Binnenstad
Back to top