Stichting Culemborg en Oranje Besluit: Toegewezen

Besluitdatum Ondernemersfonds Culemborg
Besluit
Toegewezen
Toegewezen bedrag
€ 3.205,10
Motivatie

U heeft een aanvraag ingediend bij het Ondernemersfonds (OFC) voor financiering van  attracties in de diverse winkelcentra van Culemborg t.w. Binnenstad, West en Oost. U hebt attracties besteld bij Moonen Verhuur te Waalwijk waaronder een kasteel, varken, graafmachine en 2 hindernisbanen. Wij zijn bereid die attracties op Koningsdag 2023 te subsidiëren voor het door u aangevraagde bedrag.
Uw aanvraag wordt gehonoreerd met € 3.205,10. Dit bedrag is excl. btw.

Vastgesteld(e) deelgebied(en)
Pavijen
Binnenstad
Culemborg Oost
Culemborg West
Buitengebied
Back to top