Versterken van duurzame inzetbaarheid en vitaliteit via bewustwording en positieve stimulering van ondernemers en hun medewerkers: open traject van project Gezonde Werkvloeren in Culemborg Besluit: Afgewezen

Besluitdatum Ondernemersfonds Culemborg
Besluit
Afgewezen
Toegewezen bedrag
€ 0,00
Motivatie

Healthclub Juliën uit Lienden heeft het initiatief genomen om tezamen met gemeenten, werkgevers- en werknemersorganisaties het project ‘Gezonde Werkvloeren Rivierenland’ te starten, met als doel om werkgevers en werknemers bewust te maken van het belang van vitaliteit en hen op weg te helpen met het zetten van de juiste stappen voor een succesvol gezondheidsmanagement. De aanvraag voldoet niet voldoende aan de beoordelingscriteria van het Ondernemersfonds en wordt derhalve afgewezen.

Vastgesteld(e) deelgebied(en)
Pavijen
Binnenstad
Culemborg Oost
Culemborg West
Buitengebied
Back to top