Over ondernemersfonds

Op 13 december 2012 heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel voor het instellen van een ondernemersfonds in Culemborg. Dit raadsbesluit, (raadsvoorstel, amendement , motie) heeft geresulteerd in de oprichting van de Stichting Ondernemersfonds Culemborg. Het ondernemersfonds heeft als doelstelling:

“Het stimuleren van Culemborgse ondernemers ten behoeve van stadsbrede, gebiedsgerichte of sectorgerichte collectieve initiatieven”.

De gemeente heeft in een brief van 10 april 2013 aan ondernemers en eigenaren van niet-woningen  laten weten waarom het fonds is opgericht en hoe deze gaat werken.

Allereerst is een stichting opgericht, waarin de juridische kaders van het ondernemersfonds zijn vastgelegd. Het bestuur van de stichting is als volgt samengesteld:

  • Kirsten Achterberg – Onafhankelijk Voorzitter
  • Len de Koster (deelgebied Pavijen en buitengebieden) – Secretaris
  • John van der Meer (deelgebied Culemborg West) – Algemeen bestuurslid
  • Guus Derks (deelgebied Binnenstad en omgeving) - Penningmeester
  • Wilco Raven (deelgebied Oost) – Algemeen bestuurslid

Vervolgens zijn de afspraken met de gemeente vastgelegd in een convenant. De gemeente geeft opdracht tot het innen van de OZB-heffing aan de BSR en draagt deze vervolgens af aan de stichting.

Back to top