Beoordeling aanvragen

In dit document  is vastgelegd aan welke eisen de projectaanvragen moeten voldoen en welke beoordelingscriteria gelden voor het toekennen of afwijzen van een projectaanvraag.

Tot slot is de procedure uiteengezet hoe een aanvraag ingediend moet worden.

Indien u na het lezen van dit document toch nog vragen heeft, dan kunt u een e-mail sturen naar info@ondernemersfondsculemborg.nl

Bijlage Size
Beoordeling Aanvragen .pdf39.27 KB 39.27 KB
Back to top