Huishoudelijk Reglement

In het HR Versie 2016 staat vermeld hoe de dagelijkse gang van zaken binnen de stichting geregeld is.

Er is een rooster van aftreden opgenomen, waarin is vastgelegd wanneer een functie beschikbaar komt. Maar ook staat in het huishoudelijk reglement vermeld hoe de Raden van Advies werken, wat hun functie is en het functieprofiel voor de leden van deze raden.

Tot slot is kort vermeld hoe een aanvraag ingediend moet worden en welke plicht de aanvrager van financiering van het project heeft.

Bijlage Size
HR Versie 2016340.36 KB 340.36 KB
Back to top