Voorwaarden Uitbetaling

De algemene voorwaarden waar u zich aan moet houden om de gelden, die bij het besluit zijn toegekend, te ontvangen leest u in dit document. De declaratie dient u in te vullen in het bijgevoegde declaratieformulier en samen met de bijhorende facturen op te sturen naar info@ondernemersfondsculemborg.nl

In 2021 is het Ondernemersfonds Culemborg btw-plichtig geworden, hierdoor is de manier van declareren gewijzigd. Leest u de wijzigingen en extra uitleg hoe te declareren in de brief 'Uitleg nieuwe declareren'.  

Bijlage Size
Waaraan te voldoen voor uitbetaling642.88 kB 642.88 kB
Uitleg declaratie182.24 kB 182.24 kB
Declaratieformulier9.5 kB 9.5 kB
Back to top