Aanvraag indienen

Culemborg Blues 2018 Harry Velders

Wij vragen u vriendelijk om de informatie op deze pagina eerst goed door te lezen, voordat u een aanvraag indient. *

Waaraan een aanvraag moet voldoen staat omschreven in het formulier ‘Beoordeling aanvragen’, deze kunt u terugvinden onder het kopje ‘Over ondernemersfonds’. Bij het indienen van een aanvraag gaat u automatisch akkoord met de voorwaarden zoals beschreven in dit formulier.

Voordat u een aanvraag indient dient u een account te hebben. Heeft u deze nog niet dan kunt deze aanmaken. Hierna kunt u een aanvraag indienen door het invullen van het aanvraagformulier in het grijze scherm onder aan de pagina. Alle velden met een * zijn verplichte velden. 

Let op:

  • de aanvraag moet ingediend worden door een collectief/vereniging die ondernemers vertegenwoordigen en/of meerdere ondernemers.
  • de aanvraag kan ingediend worden door culturele - en sportverenigingen, met het collectief als belang.
  • het indienen van een gedetailleerde begroting is verplicht! Eventueel onderbouwd met 2 of meer offertes (alleen een bedrag noemen is onvoldoende).
  • indien u bij meerdere organisaties een financiële bijdrage vraagt voor een evenement dan moet u dat vermelden.
  • de Raden van Advies en het bestuur vergaderen eens per vijf weken, houd daarom rekening met de uiterste datum van indiening, tussentijds worden geen besluiten genomen.
  • wij raden u aan om aanvragen minimaal 3 maanden voor de aanvangsdatum van een project in te dienen.
  • U doet uw aanvraag exclusief btw, u kunt wel inclusief btw declareren. 

Belangrijke data 2023:

Uiterste inleverdatum aanvraag Uiterste datum besluit
   
   
15-08-2023 12-09-2023
19-09-2023 17-10-2023
24-10-2023 21-11-2023
28-11-2023 26-12-2023

 

Waarom gaat er zo’n tijd overheen voor u uitsluitsel krijgt?

Als u de aanvraag heeft ingediend controleert het secretariaat of de aanvraag compleet is. Hierna wordt de aanvraag naar de betreffende Raad van Advies verzonden. De Raden van Advies komen eens per 5 weken bij elkaar om alle binnengekomen aanvragen te beoordelen. Hun advies gaat naar het bestuur van het Ondernemersfonds, die er tijdens de bestuursvergadering een besluit over neemt. U krijgt per mail een link naar het toe- of afwijzingsbesluit.

Indien er na het lezen van dit document toch nog vragen zijn, kunt u een e-mail sturen naar info@ondernemersfondsculemborg.nl of telefonisch contact opnemen met het secretariaat: # 06 255 121 69

*Foto gemaakt door H. Velders

Aanvraag ondernemersfonds

Back to top