Jaarplan en aanvraag 2022 Collectief Centrum Culemborg Besluit: Deels toegewezen

Besluitdatum Ondernemersfonds Culemborg
Besluit
Deels toegewezen
Toegewezen bedrag
€ 18.075,00
Motivatie

Een jaarplan van activiteiten ingediend door het Collectief Centrum Culemborg voor de binnenstad van Culemborg om op de korte en de lange termijn te zorgen voor een vitale en toekomstbestendige binnenstad. De activiteiten horend bij de thema's 'Organisatie en Communicatie' en 'Marketing en Communicatie' zijn door het OFC gehonoreerd. Voor de activiteiten horend bij het thema 'Sfeer en Beleving' is gevraagd een nieuwe, wat verder uitgewerkte, aanvraag in te dienen. 

Vastgesteld(e) deelgebied(en)
Binnenstad
Back to top