Speciale LEK Magazine editie voor werknemers op Pavijen, en andere grotere organisaties binnen Culemborg. Besluit: Afgewezen

Besluitdatum Ondernemersfonds Culemborg
Besluit
Afgewezen
Toegewezen bedrag
€ 0,00
Motivatie

Een speciale LEK Magazine editie voor alle mensen die in Culemborg werken, maar er zelf niet wonen. Daar het LEK Magazine een commercieel tijdschrift is vindt het OFC dat ook deze extra editie door adverteerders bekostigd kan worden.

Vastgesteld(e) deelgebied(en)
Pavijen
Binnenstad
Culemborg Oost
Culemborg West
Buitengebied
Back to top