Het opvragen van het toegewezen bedrag

Uw aanvraag is (deels) toegewezen. Om de gelden te ontvangen moet u zich aan het volgende houden:

  • bij het plaatsen van advertenties over dit project moet ons logo worden vermeld;
  • bij alle externe uitingen in media e.d. moet u melding maken van het feit dat het project mogelijk is gemaakt door het Ondernemersfonds Culemborg;
  • bij de uitvoering van dit project dient u ervoor te zorgen dat de beachvlaggen van het Ondernemersfonds zichtbaar geplaatst worden. U kunt contact opnemen met het secretariaat over het halen en brengen van de vlaggen;
  • Om ruchtbaarheid aan uw project te geven en ter promotie van het Ondernemersfonds dient u een (gratis) nieuwsbericht over het project te plaatsen op CulemborgZo via redactie@culemborgzo.nl. Ook hierbij een vermelding dat het project mede is mogelijk gemaakt door het Ondernemersfonds. De link naar het artikel dient naar het OFC te worden teruggekoppeld via onderstaand mailadres.
  • de uitbetaling vindt plaats nadat (digitale) facturen zijn overlegd en bijgevoegd declaratieformulier volledig is ingevuld;
  • de facturen worden exclusief btw vergoed, u of uw organisatie dient waar mogelijk zelf de btw te verrekenen;
  • de facturen worden uiterlijk 3 weken na indiening aan u uitbetaald. 
  • Indien de uitvoering van het project sterk afwijkt van de aanvraag of aan bovenstaande voorwaarden wordt onvoldoende voldaan, dan behoudt het bestuur het recht om de bijdrage aan uw project niet uit te keren.
  • Het Ondernemersfonds zal dit evenement vermelden in de periodieke nieuwsbrief. 

Voor vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat van het Ondernemersfonds Culemborg: info@ondernemersfondsculemborg.nl of 06 255 121 69.

Wij wensen u veel succes toe bij de organisatie van uw project!

Back to top